7 nguyên tắc tư vấn định hướng của D Home 

  1. Tối ưu về không gian
  2. Tối ưu về chi phí
  3. Thiết kế nhận diện thương hiệu của ngôi nhà
  4. Thiết kế sản phẩm nội thất thông minh, bền vững, tính năng và chất lượng cao
  5. Tạo ra không gian trải nghiệm
  6. Tạo ra ngôi nhà XANH
  7. Tạo ra không gian tinh tế, sáng tạo