Giá thi công: từ 5 triệu – 7 triệu / m²

Giá thiết kế gồm 3 gói:
– Sơ cấp: 180.000 /m²
– Trung cấp: 200.000 /m²
– Cao cấp: 220.000 /m²